„Пътят към Бог”, Махатма Ганди

От  |  0 коментара

„Вярвам, че за всяко човешко същество е възможно да постигне онова благословено, неописуемо състояние, в което да чувства в себе си присъствието на Бог.” Махатма Ганди

Една от най-влиятелните личности на двайсети век, Махатма Ганди е революционен лидер не само в политиката, но и в религията. Получава титлата „Махатма” (Велика душа) заради силата на отдадеността си към Бог и продължава да бъде считан от милиони хора за хиндуистки светец. Тази книга изследва дълбоко религиозните корени на глобалните постижения на Ганди и разкрива чрез собствените му думи интелектуалния, моралния и духовния му подход към божественото.
Подбрани и подредени от М. С. Дешпанде, цитатите в „Пътят към Бог” се позовават на дългогодишните експерименти на Ганди с истината и разкриват същността на учението му за любовта, душата, медитацията, служенето, отдаването и молитвата. Читателите от всяка вяра ще открият мъдрост и вдъхновение в многобройните й послания. Изданието включва предговор от Арун Ганди, внука на Махатма, и предговор от Майкъл Н. Наглър, професор емеритус по класическа и сравнителна литература в университета “Бъркли”, Калифорния.

„Твърдо съм убеден, че любовта държи земята цяла. Има живот само там, където има любов. Живот без любов е смърт. Любовта е едната страна на монетата, чиято друга страна е истината.” Махатма Ганди

Афористичната сила на Ганди, способността му да обобщава сложни идеи в няколко авторитетни изречения прозира от тези страници. Отделните глави обхващат теми като морална дисциплина, духовната практика, духовния опит и много други. Водещите принципи на Ганди за себеотрицание, скромност, служене, активна, но неагресивна съпротива и вегетарианство правят писанията му също толкова актуални в наши дни, колкото когато са се появили за първи път.

Мохандас Карамчад Ганди, познат като Махатма Ганди, е политически и духовен лидер с централна роля в индийското движение за независимост. Роден през 1869 г. в Британска Индия, той е пионер на сатияграха – философия, отнасяща се до истината и активната неагресивна съпротива срещу злото. Ганди повежда Индия към независимост от Великобритания и вдъхновява движения за свобода и граждански права по целия свят. Води прост живот, организира самоосигуряващ се ашрам и дори сам прави дрехите си. Живее първо като вегетарианец, а по-късно – на плодова диета. Често прекарва дълги периоди на пости, както за пречистване, така и в знак на протест. Убит е през 1948 г. в Ню Делхи, Индия.

ОТКЪС

Свят

 1. Светът е едно тяло

Бог така е подредил света, че никой не може да задържи добротата или лошотията си само за себе си. Целият свят е като човешкото тяло с отделните му части. Болката в някоя част се усеща в цялото тяло. Гниене в някоя част неизбежно трови целия организъм. Следователно нека престанем да мислим за цялата страна. Трябва да се уповаваме на Бог и да не се тревожим за нищо. Държим съдбата си в собствените си ръце и никой освен нас самите не може да я подреди или съсипе.

 1. Вселената: семейство от нации

Нациите образуват едно цяло, защото съществува взаимно уважение между лицата, от които се състоят. Един ден трябва да започнем да прилагаме закона на нацията към вселената така, както сме приложили семейния закон към образуването на нации – едно по-голямо семейство. Бог е отредил Индия да е такава нация.

Действително, хиндуизмът учи да се отнасяме към цялото човечество като към едно неделимо семейство.

 1. Проблемът за злото

Трудно е да се отговори на въпроса защо в света има зло. Аз мога да дам само онова, което бих нарекъл отговора на един селянин. Ако има добро, трябва да има и зло, така както където има светлина, има и тъмнина. Но това е само вярно, доколкото се отнася до нас, смъртните човеци. Преди Бог няма нищо добро и нищо зло. Можем да говорим за неговото правораздаване в човешки контекст, но нашият език не е този на Бог.

Не мога да обясня съществуването на зло по никакъв рационален начин. Да искам да го направя означава да съм равен с Бог. Следователно имам смирението да разпозная злото като такова. И наричам Бог дългострадален и търпелив, защото допуска злото в света. Знам, че у него няма зло и все пак, ако зло съществува, той е негов създател, но е недокоснат от него.

 1. Двойка противоположни сили

Разликата между добра и зла мисъл не е маловажна. Нито пък тези мисли идват случайно. Те следват някакъв закон, който свещените книги са опитали да формулират. В математиката съществуват определени задачи, за решаването на които е необходимо да бъдат направени някои работни хипотези. Те подпомагат решаването на задачата, но са изцяло творение на въображението и нямат друго практическо приложение. По подобен начин психолози са създали хипотезата, че във вселената воюват две противоположни сили, една от които е божествена, а другата – дяволска. Всички свещени книги в света правят това разграничение. Аз казвам, че тази разлика е въображаема. Бог е един, няма втори. Единствено той е. Не е възможно да бъде определен. В действителност не съществува война между Бог и Сатана.

 1. Божията ръка стои зад доброто и злото

В строго научен смисъл, Бог стои зад доброто и злото. Той насочва камата на убиеца не по-малко, отколкото скалпела на хирурга. Но при все това, за човешките цели добро и зло са различни и несъвместими, символ съответно на светлината и тъмнината, на Бог и на Сатаната….

Ръката на Бог стои зад доброто, но в ръцете му то не е просто добро. Неговата ръка стои и зад злото, но в нея то вече не е зло. “Добро” и “зло” съществуват единствено в нашия несъвършен език. Бог стои над доброто и злото.

Ние сме тези, които хранят мисли, и отново ние самите сме тези, които ги отблъскват. Следователно трябва да се борим със себе си. Затова и свещените книги казват, че в света има дуел. Той е въображаем, не е истински. Ние обаче можем да си дадем опора в света, като допуснем, че въображаемият дуел е действителeн.

 1. Благословията на бедствието

Всеобщият опит сочи, че нещастието кара чувствителния човек да застане на колене. Той смята, че това е отговорът на Бог за греховете му и че от сега нататък трябва да постъпва по-добре. Греховете му са го направили безнадеждно слаб и в своята немощ той призовава на помощ Бог. Така милиони човешки същества са използвали личните си злочестини за самоусъвършенстване. Известно е, че цели нации също са призовавали помощта на Бог, когато са ги сполитали беди. Те са се принизявали пред Бог и са определяли дни за покаяние, молитва и пречистване.

 

Част втора

Духовна дисциплина

Истина

 1. Какво е истина?

Какво е истина? Труден въпрос, но аз съм го решил за себе си като казвам, че това е каквото казва вътрешният ти глас. Как тогава, бихте попитали, различните хора имат различни и противоположни истини?

Това е така, защото днес всеки претендира за правото на решение по съвест, без да е преминал през каквато и да е дисциплина; в този объркан свят се влива толкова много неистина. Всичко, което мога да ви кажа с истинско смирение, е, че до истината не може да стигне никой, ако не обладава огромно чувство на смирение. За да плувате в окена на истината, трябва да сведете себе си до нула.

Истината е вътре в нас. У всеки съществува един съкровен център, където истината живее в своята цялост. Всеки, който върши нещо нередно, вътре в себе си знае, че върши точно такова нещо, защото неистината не може да бъде взета за истина. Истината и правотата трябва завинаги да останат закон в Божия свят.

Разбирането на закона на истината се свежда просто до това, че трябва да казваме истината. Но ние разбираме думата в много по-широк смисъл. Трябва да има истина в мисълта, истина в думите и истина в действията.

 1. Истината е източникът на характер

Характерът се корени в добродетелните действия, а добродетелните действия произтичат от истината. Тогава истината е източникът и основата на всичко добро и велико. Следователно безстрашният и непоколебим стремеж към идеала за истина и праведност е ключът към истинското здраве, както и към всичко друго.

 

 1. Как да осъзнаем истината

Но как човек да осъзнае истината, която може да бъде оприличена на философския камък или кравата на изобилието? Чрез неотклоннa преданост, abhyasa, и безразличие към всичко друго, vairagya.

Тишината е голям помощник на търсач на истината като мен. В тишина душата намира пътя в по-ясна светлина, а което е изплъзващо се и измамно, се проявява в съвършена яснота. Нашият живот е дълго и изнурително преследване на истината и на душата е нужно насочено навътре спокойствие, за да достигне пълната си висота.

Опитът ме е научил, че тишината е част от духовната дисциплина на последователя на истината. Склонността към преувеличаване, потулване или изкривяване на истината, съзнателно или не, е естествена слабост на човека, а тишината му е нужна, за да я преодолее. Човек, който малко говори, рядко ще го направи, без да помисли. Всяка негова дума ще бъде премерена.

 

 1. Необходимостта от безстрашна бдителност

Около нас има толкова много суеверие и лицемерие, че човек дори се бои да постъпи правилно. Но ако някой се поддаде на страха, дори истината ще трябва да бъде потисната. Златното правило е човек безстрашно да върши онова, което вярва, че е правилно… Опасността е в това да не би когато сме заобиколени от фалш от всички страни, да се окажем уловени в него и да започнем да залъгваме самите себе си. Трябва да внимаваме да не направим грешка от леност или незнание. Постоянната бдителност при всички обстоятелства е от особена важност.

 1. Най-голямата ценност

Как прекрасно би било, ако всички ние, млади и стари, мъже и жени, се посветяхме изцяло на истината във всичко, което правим – през будните си часове, независимо дали работим, храним се, пием, или играем, чак докато самият сън без видения ни отведе във владенията си. Бог като истина е бил за мен безценно съкровище. Нека бъде такова за всеки един от нас!

Следователно преследването на истината е същинска bhakti. То е пътеката, която води до Бог. На нея няма място за страх, нито за поражение. То е талисманът, чрез който самата смърт става портал към вечния живот.

Любов

 1. Истина и любов

Любов и истина са двете страни на една и съща монета, и двете са много трудни и са единствените неща, заради които си струва да се живее. Човек не може да бъде истинен, ако не обича всички Божи творения. Истината и любовта, следователно, са цялостната саможертва. Без истина няма любов. Без истина може да има привързаност, като тази към родината, в ущърб на другите; или страст, както тази на млад човек към девойка… Любовта стои над всичко животинско у човека и никога не е частична.

Истинската любов е безгранична като океана и разраствайки се у едного, се разпростира извън него и, като преминава всички граници, обхваща целия свят.

 

 1. Любовта обединява

От учените знаем, че без наличието на свързващата сила между атомите, съставящи нашия свят, той би се разпаднал на частици и бихме престанали да съществуваме; и както има свързваща сила в сляпата материя, така трябва да я има и сред всичко живо, а името на тази свързваща сила сред живите същества е любов. Забелязваме я между баща и син, между брат и сестра, между приятели. Трябва обаче да се научим да използваме тази сила за всичко живо. В това, че я използваме, се съдържа нашето познание за Бог.

 

 1. Любовта е живот

Ако любовта не беше законът на живота, животът не би оцелявал насред смъртта. Животът е постоянен триумф над гроба. Ако между човек и звяр съществува фундаментална разлика, тя е в увеличаващото се приемане от страна на първия на закона и прилагането му на практика в собствения му личен живот. Всички светци по света, древни и съвременни, са били – всеки според убежденията и способностите си – жив пример на този върховен закон на нашето съществуване. Вярно е – звярът в нас, изглежда, често постига лесна победа. Как иначе би могло да бъде при закон така свещен, както и самата истина? Когато законът започне да се прилага всеобщо, Божията власт ще се възцари на земята така, както е и на Небето… Нямам нужда от напомняне, че и земята, и Небето са в самите нас. Познаваме земята, не познаваме Небето в себе си.

Твърдо съм убеден, че любовта държи земята цяла. Има живот само там, където има любов. Живот без любов е смърт. Любовта е едната страна на монетата, чиято друга страна е истината.

Омразата винаги убива; любовта никога не умира. Такава е огромната разлика между двете. Което е получено чрез любов, остава завинаги. Полученото чрез омраза в действителност се оказва бреме, защото увеличава омразата. Дългът на човека е да намалява омразата и да допринася за любовта.

 1. Законът на любовта

Законът на любовта – наречето го привличане, афинитет, кохезия, ако желаете – управлява света. Вселената продължава въпреки разрушението, което непрекъснато се случва. Истината триумфира над неистината. Любовта побеждава омразата. Бог вовеки триумфира над Сатаната.

Ще имаме повод да се поздравим заслужено, ако се научим да прилагаме в обществото закона на любовта вместо този на джунглата и ако вместо да питаем зложелателство и враждебност в гърдите си срещу онези, които смятаме за свои врагове, се научим да ги обичаме като действителни и потенциални приятели.

 1. Религия на Ahimsa

Светът е изпълнен с насилие, himsa, а природата действително изглежда “с окървавени зъби и нокти”. Но ако помним, човек стои по-високо от звяра, следователно той е и над природата. Ако човек има да изпълни свещена мисия, такава, която да го изрази, тя е тази на ненасилието, ahimsa.

Аз не съм визионер. Твърдя, че съм практически идеалист. Религията на ненасилие не е единствено за риши и светци. Тя е предназначена и за обикновените хора. Ненасилието е законът на нашия вид така, както насилието е законът на звяра. Достойнството на човека изисква той да се подчинява на такъв по-висш закон, за да може духът да укрепне.

На животинската природа на човека е присъщо насилието, но на духа му – ненасилието. Щом се пробуди за духа в себе си, той не може да остане обвързан с насилието. Или се развива в посока ahmisa, или се понася към гибелта си. Ето защо пророците и аватарите са преподавали уроците на истината, хармонията, братството, справедливостта и т.н. – все качества на ahmisa

 

Затова нека никой не се съмнява, че избавянето на всички потиснати хора по земята и следователно – по света, зависи от строгото придържане към монетата, на една от чиито страни с големи букви е написано “истина”, а на другата – “ненасилие”. Шейсетгодишният ми опит ми е посочил единствено този метод.

 * * *

 „Пътят към Бог”
Махатма Ганди
108 СТРАНИЦИ
ЦЕНА: 9ЛВ

Locus-publishing.com

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Напишете коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>