Общи условия

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между Пинкс ООД (наричан за краткост по-долу Сайт) и потребителите на услугата Бюти Бокс (наричан за краткост по-долу Клиент).

1. При поръчване на услугата Бюти Бокс Клиентът приема, че е прочел тези общи условия и се съгласява с тях.

2. Сайтът се задължава да изпълни поръчката на услугата Бюти Бокс в съгласие с тези общи условия и законодателството на Република България и във вариант, който е обявен на сайта в момента на поръчката.

3. Съдържание

3.1. Услугата Бюти Бокс съдържа материали и продукти, предоставени от  трети страни, чието съдържание не е собственост на Сайта и за което Сайтът не носи отговорност. Клиентът се съгласява, че използва същите на собствена отговорност.

3.2. Материалите и продуктите собственост на трети страни предоставяни чрез услугата Бюти бокс не са предмет на този договор и Сайтът не предоставя гаранции за тях.

4.Цени и доставка

4.1. Сайтът се задължава да достави Услугата Бюти Бокс чрез куриерска услуга с наложен платеж на точно посочен адрес за доставка на територията на Република България. Клиентът се задължава да приеме доставката и да заплати наложения платеж съгласно обявената цена в момента на поръчката.

4.2. При невъзможност да получи куриерската доставка при първия разнос от куриерската фирма, Клиентът се задължава да заплати на куриера разходите по допълнителна последваща доставка.

5. Съгласно Законодателството на Република България Клиентът има право да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина. В такъв случай Клиентът е отговорен само за директните разходи по връщането на поръчката . Клиентът е задължен да информира Сайта за своето намерение да върне закупените продукти на email beautybox@pinks.bg в рамките на 7 работни дни след получаването на продуктите и / или услугите, ако се възползва от това свое право.

Общи условия, 10.0 out of 10 based on 1 rating